Đá thạch anh trắng

Tháng Mười 23, 2020 By talcvietnam1 0

Đá thạch anh trắng dùng cho sản xuất đá nhân tạo:

Đá thạch anh trắng
Đá thạch anh trắng dùng cho đá nhân tạo

Chúng tôi chuyên sản xuất và cung cấp đá thạch anh trắng dùng trong sản xuất đá nhân tạo cao cấp, với các chỉ tiêu dưới đây:

  • Độ trắng sáng >95%
  • Tỷ lệ SiO2 >98%
  • Màu sắc: trắng trong
  • Tỷ lệ khác màu: < 0.1%
  • Cỡ hạt: 0.1~0.4mm; 0.4~0.7mm; 0.7~1.2mm
  • Đóng bao: Jumbo 1 tấn/bao hoặc theo yêu cầu
  • Sản xuất và xuất xưởng tại Hà Nam
  • Vận chuyển trên toàn quốc